תמונות

ראש הממשלה בישיבה על התקציב צילום: קובי גדעון לעמ