תמונות

רוזנבאום רודף אחרי זכרי, היום (קובי אליהו)