תמונות

לא נשקפת סכנה לחייו. דנילוביץ' עם דיבאץ (gettyimages)