תמונות

מבט מכיוון האי סנט הונורט לקאן צילום: ירון רוולסצ'י