תמונות

רמות נפתלי, ג, שינה (5) צילום: סוזי לוינסון