תמונות

עספור משיקים - עוז זהבי, ישראלוף צילום: אלעד דיין