תמונות

אור ורוסלן, חברים עד המוות צילום: מתוך עובדה