תמונות

מיכל דליות עם הנכדה צילום: תומר ושחר צלמים