תמונות

חתונה דן מנו, פברואר 2016 בנאי צילום: עופר חן