תמונות

ציון ברוך ויאנה יוסף בדרך לקעקוע צילום: צ'ינו פפראצי