תמונות

לימור לריאה, פינת אוכל גובה צילום: הגר דופלט