תמונות

קטש מול עפולה. "משחקים כאלה יש לעבור" (יניב גונן)