תמונות

מאיר טפירו. עדיין כועס על יזרעאלי (מנהלת הליגה)