תמונות

מור סילבר, צילום: אורית פניני לשימוש מעריב לנוער צילום: אורית פניני