תמונות

יצחק מרוז, ואזור אירוח גבוה מקורה בתקרת עץ מעוגלת הנוסכת חמימות צילום: גלעד רדט