תמונות

ישיבה אצל שרול יום עליית מאקו צילום: עודד קרני