תמונות

ביטון לפני צ'רביץ'. השלים מהפך (אריאל נובק)