תמונות

מיכל דליות עם אחת מנכדותיה צילום: תומר ושחר צלמים