תמונות

מיכל פיירמן, חוץ כסאות צילום: מיכל הרדוף רז