תמונות

פריפריה02, עץ אגוז הוא מוטיב חוזר בעיצוב הבית צילום: גלעד רדט