תמונות

תמונת הנישואים של הפילוסים צילום: עודד קרני