תמונות

מוחמד גדיר מאוכזב. יבקש הבהרות (עמית מצפה)