תמונות

עזרא. מבוקש בקבוצה ממנה הגיע לחיפה (יוסי שקל)