תמונות

תם אהרון מנתח את מערכת החינוך מזווית עדתית צילום: מתוך תכנית קיציס