תמונות

לא בתוכניות של אשדוד. אושאניווה (אלן שיבר)