תמונות

גאדיר, יכול כבר לקום ולטוס לבלגיה (אורטל דהן)