תמונות

רופונגי יאקי אודון, אובן קובן צילום: אפיק גבאי