תמונות

אוספים, שירי אשד שחר, ג, שעון הקוקייה שהתחיל את האוסף צילום: שירי אשד שחר