תמונות

אייר שפירא, חדר שינה גובה צילום: גיא שרייבר