תמונות

צימרים חוות האלפקות צילום: חיים רבייה, טל מזומן