תמונות

הר הרוח, מנגלים, ארכיון קקל צילום: ארכיון קקל