תמונות

תצוגה לי גרבנאו ג'ני צארווני צילום: אביב חופי