תמונות

בקתות נחבאות צילום: uan Baraja, copyright Gestalten, 2014