תמונות

ארפה: זהוב אחרי הצריבה צילום: בני גם זו לטובה