תמונות

צלוחית מנה אחרונה 45 שח - שירנקה לקסטיאל as is (2) צילום: אבישי פינקלשטיין