תמונות

סטודיו 37, פינת רביצה משפחתית צילום: יואב גורין