תמונות

אטימות: ניסה לפנות כלבה פצועה לווטרינר וקיבל דו"ח תנועה