תמונות

ליאת בלזר חדש, חדר שינה תריס גובה צילום: הגר דופלט