תמונות

ווי ליסט ביתילי, שידה קארפה - עץ וברזל צילום: ישראל כהן