תמונות

חדר רחצה אחרי שיפוץ3 - חלי ישראלי3 צילום: אורן שלו