תמונות

מחלקה ראשונה נובמבר 24 - ליאון קופלר ורחל מישורי