תמונות

עננים, טיפות בחישוק, צילום עדיה ברקוביץ צילום: עדיה ברקוביץ