תמונות

סליחה ששכחנו מחאת שחרור אסירים מצבות הר הרצל צילום: הר הרצל