תמונות

פארק מים, הנזל וגרטל צילום: שלומית יפת-ביאליק