תמונות

ראובן עובד. צריך להוכיח את עצמו למומי זפרן