תמונות

אירוע מייקל קורס 2016 - שביט ויזל יערה בנבנישתי ושי מיקה צילום: אביב חופי