תמונות

עידו סטולרו. הקבוצה ממשיכה לצרף שחקנים (משה חרמון)