תמונות

פארק רעננה, חדר ילדה גובה צילום: שירן כרמל