תמונות

שירותים אחרי שיפוץ - טוביה פנפיל צילום: סהר שני