תמונות

אירוע נותנים תקווה גדי בפעולה צילום: צ'ינו פפראצי